Tipy & Triky

„Revoluce“ o které se příliš nepíše a která již pohltila celou vyspělou Evropu

Stejně jako automobilový průmysl řeší otázku „pohonu budoucnosti“, řeší firmy a domácnosti napříč Evropou otázku, z jakého zdroje si zajišťovat v budoucnosti teplo? Aby toto rozhodování bylo „jednodušší“, politici v západní Evropě nabízí nápovědy v podobě pobídek k pořízení si fotovoltaických zařízení či tepelných čerpadel, nebo naopak zakazují využívání konvenčních zdrojů tepla, ať už jde o staré kotle na uhlí či dřevo, nebo v případě Nizozemí dokonce kotle na zemní plyn. A protože i Vy pravděpodobně hledáte odpověď na tuto otázku, připravili jsme pro Vás tento článek.

Přesun k obnovitelným zdrojům se týká i zajištění tepla pro rezidenční budovy, jež se v případě velkých měst podílí na celkových emisích skleníkových plynů zhruba z jedné třetiny. Omezení emisí lze dosáhnout buď snížením energetické náročnosti budov, nebo zajištěním tepla z „čistších“ zdrojů. A zatímco v případě výroby elektřiny mají dominantní postavení solární a větrné elektrárny, u vytápění rezidenčních budov jsou to tepelná čerpadla. Ta lze použít „lokálně“ v bezprostřední blízkosti budov nebo dálkově, kdy obří tepelná čerpadla ukrytá v podzemí vytápí celé městské čtvrti.

Obrovské příležitosti nabízí tepelná čerpadla vyrábějící teplo z geotermální energie, ať už jde o teplo ukryté pod povrchem země či vodní hladinou. Geotermální energii využívají ve velkém například města ve Švýcarsku ležící na březích ledovcových jezer, Vídeň, regiony v severní Itálii (zde již můžeme najít celé oblasti, které uspokojují více než třetinu své poptávky po teple právě z geotermálních tepelných čerpadel), města ve Francii nacházející se v regionech mezi Bretaní a Hauts-de-France a samozřejmě země na severu Evropy, tj. Island, Norsko, Švédsko, Irsko.

Díky skvělým funkčním vlastnostem, nízkým provozním nákladům, stabilním dodávkám tepla a podpoře státu, tepelná čerpadla jsou dnes nejčastěji vyskytujícím se zdrojem tepla u novostaveb v Rakousku a Německu, v Nizozemí se tepelným čerpadlům dokonce dostalo té výsady, že jsou preferovaným zdrojem tepla projektu na „masivní“ rekonstrukci energeticky náročných jednotek napříč celou zemí, o pozitivních zkušenostech s tepelnými čerpadly v zemích Skandinávie se píše už o 70. let, kdy zde tento zdroj tepla zažil svoji první renesanci.

Pokud jde o firmy, pro ty jsou současné nálady ve společnosti příležitostí k odlišení se a oslovení ekologicky smýšlejících spotřebitelů, za příklad lze v tomto směru uvést společnost Lidl, která ve svých metropolitních prodejnách maximálně využívá potenciálu obnovitelných zdrojů energie, např.:

  • rekuperace odpadového tepla,
  • výroba elektřiny skrze fotovoltaická zařízení umístěná na střeše prodejny,
  • poskytnutí možnosti zákazníkům nabít si elektromobil během nákupu.

Zároveň, snížení nákladů na energie pro firmy představuje příležitost ke zvýšení své konkurenceschopnosti.

Ať již hledáte nový zdroj tepla pro rekreační objekt, rodinný dům, celý bytový dům či dokonce administrativní, sportovní či průmyslový areál, věnujte zvýšenou pozornost tomu, jaké výhody Vám mohou přinést tepelná čerpadla.

About the author

angelo

Leave a Comment