Bydlení Tipy & Triky

Graffiti, vandalismus nebo zkrat na elektromotorech. A co kryje vaše pojistka?

Napsáno angelo

Podle průzkumů si jen pětina lidí, kteří si sjednávali majetkové pojištění, přečetla pojistné podmínky. Polovina je letmo prohlédla, třetina pojistnou smlouvu podepsala bez jejího přečtení včetně pojistných podmínek. Vzhledem k těmto statistikám není divu, že mnozí majitelé nemovitostí nemají tušení proti čemu a v jaké výši jsou pojištěni. Tápou ale i ohledně produktů a druhů majetkových pojištění. Co vše je možné pojistit a jaké jsou základní druhy pojištění majetku?

Pojištění majetku

Nejčastějšími druhy pojištění majetku jsou pojištění nemovitosti a domácnosti. Zatímco pojištění nemovitosti se týká budovy jako celku a jejích pevných součástí, pojištění domácnosti naopak veškerého vybavení bytu. Někdy se vztahuje také na pevné součásti, jako jsou kuchyňská linka a podlahy, ale i na věci, které jsou na půdě nebo ve sklepě. Tyto detaily jsou uvedeny v pojistných podmínkách. Kromě těchto druhů pojištění lze také pojistit obytné a kancelářské budovy, sjednat pojištění prodloužené záruky nebo pojištění nahodilého poškození a odcizení.

Co lze pojistit?

Při pojištění nemovitosti je vhodné ji komplexně ochránit i pojištěním domácnosti s krytím rizik typu požár, povodeň, vichřice, krupobití nebo voda z vodovodního zařízení. Kromě základních rizik bývají v základní ceně i některá katastrofická nebo méně častá, bývají jimi např. škody způsobené zvěří na budově nebo bytu, zkrat na elektromotorech, vandalismus, graffiti, ale i pojištění vedlejších budov nebo zahrady včetně rostlinné kultury při požáru.

Nezapomeňte na pojištění odpovědnosti

Kromě pojištění majetku je nutné mít ještě sjednané pojištění odpovědnosti. To hlavně v případě škod, které způsobíte svým neopatrným jednáním ostatním. Může se jednat o rozbitou vázu v obchodě, ale nejčastějšími případy bývají škody v domácnosti, které mají dopad na sousedy, např. při vytopení ostatních bytových jednotek při vodovodní havárii. Pojištění odpovědnosti bývá součástí pojištění majetkových, má celosvětovou platnost a vztahuje se na všechny členy domácnosti.

About the author

angelo

Leave a Comment