Komerční články

Bezpečný a levnější výtah díky modernizaci

Napsáno angelo

Stále více častěji se objevují úrazy nebo újmy na zdravý a majetku z výtahů. Je to hned z několika důvodů, výtahy jsou zastaralé, majitelé je nemodernizují a výtahové šachty jsou mnohdy v katastrofálním stavu. Začněte s modernizací než bude pozdě. Třeba vás přesvědčí naše důvody.

10 důvodů, proč říct modernizaci výtahu ano

1.     sníží se hlučnost 2.     zvýší se komfort jízdy
3.     zvýší se bezpečnost 4.     prodlouží se životnost
5.     sníží se provozní náklady 6.     stoupne hodnota objektu
7.     sníží se poruchovost 8.     sníží se náklady na servis výtahů a revize výtahů
9.     zvýší se spolehlivost 10.  zvětší se prostor v kabině


11 důvod – za úrazy ve výtahu hrozí soudní stíhání

Dalším a poměrně zásadním důvodem, proč rekonstruovat staré osobní výtahy je fakt, že vlastník nebo provozovatel výtahu nese plnou zodpovědnost za jakékoliv úrazy a újmy na zdraví či majetku způsobené nevyhovujícím výtahem. To platí i v případě, že je prováděný pravidelný servis výtahů a celé zařízení prošlo pravidelnou prohlídkou a odbornými zkouškami.

Modernizace najednou nebo postupně

Modernizace výtahu je samozřejmě poměrně finančně náročnou investicí. Proto většina firem nabízí možnost modernizace v etapách. Jedná se o několik navazujících etap, které se provádí postupem času a konečným výsledkem je celková modernizace výtahů. Majitel nemusí zaplatit velkou částku najednou, ale postupně.

Na druhou stranu je daleko více z finančních i časových důvodů zvolit jednorázovou modernizaci. Takové modernizace ve výsledku vyjde levněji než jednotlivé etapy. Navíc se omezí provoz výtahu jen jednou, nikoliv při každé etapě. Také se bude uklízet pouze jeden nepořádek a také se jen jednou naruší komfort bydlení (hluk, prašnost).

Čeho se modernizace týká?

Během modernizace se nejčastěji firmy zaměřují na tři oblasti výtahů a výtahových šachet. Jedná se o:

  • pohon výtahu,
  • kabinu výtahu a ovládání,
  • šachetní dveře a zařízení šachty.

U pohonu výtahu se modernizace týká především přesunutí pohonu do stávající strojovny nebo se volí pohony bez použití strojovny výtahů. U pohonu se také používá moderní mikroprocesorový rozvaděč, pohon je chráněný před přehřátím jednotlivých komponentů, je vybaven nouzovými sjezdy a montují se bezhlučné pohony.

I kabina při modernizaci projde také výraznou změnou. Je vybavená předepsanými bezpečnostními prvky, automatickými dveřmi a také nouzovým osvětlením při výpadku proudu. Moderní kabiny mají elektronickou ochranu proti přetížení, nehořlavé stěny a celou řadu dalších doplňků.

Poslední velkou částí, která projde při modernizaci osobních výtahů změnou jsou šachetní dveře a zařízení šachty. Tam se volí ruční nebo automatické šachetní dveře, přesné nastavení vodítek klece i závaží, také se instaluje závaží pro snížení prostorové náročnosti a v neposlední řadě je šachta osvětlená.

Jak dlouho rekonstrukce výtahu trvá?

Délka modernizace se odvíjí podle aktuálního stavu výtahu a výtahové šachty a také podle rozsahu prací a požadavků klienta. Kolem 3 – 5 týdnů trvá výměna starého výtahu za nový. To obnáší demontáž starého výtahu a montáž nového výtahu.

About the author

angelo

Leave a Comment