Bydlení Tipy & Triky

Nepodceňujte revize elektroinstalace a plynových zařízení. Co byste měli vědět?

Napsáno angelo

Zákony hovoří jasně, ale hlavní motivací by měla být bezpečnost. Přesto spousta uživatelů význam revizí podceňuje. Proto jsme pro vás připravili shrnutí základních informací, které byste měli o plynových a elektrických zařízeních vědět.

Revize plynových zařízení

Provozovatelé plynových zařízení a plynoinstalací mají ze zákona (vyhláška č. 85/1978) povinnost zajišťovat pravidelné periodické kontroly a revize. Kontrolu provádí provozovatel objektu nebo jím pověřená osoba. Revize plynových zařízení však pouze revizní technik s patřičnou kvalifikací v oboru.

Dojde-li v důsledku závady k úniku plynu, stává se výbušnou látkou a může v případě vznícení způsobit velké škody na majetku i zdraví osob, které se v okolí nachází. Plynová zařízení a plynoinstalace jsou obecně bezpečná, ale právě díky pravidelným revizím lze zabránit nejhoršímu.

Profesionální topenáři vyzdvihují význam revizí plynových topných těles z důvodu prevence před závadami. Zařízení, která jsou pravidelně kontrolována, obvykle vydrží v bezproblémovém provozu mnohem déle.

Hlavním důvodem pro revize elektroinstalace, elektrozařízení a elektrospotřebičů je stejně jako v případě plynu bezpečnost provozu. Výchozí stav je posuzován na základě zákonných předpisů, jako je např. zákoník práce – zákony č. 174/68 Sb. a č 488/200 Sb. Není-li dodržena předepsaná periodicita, pak po vypršení pozbývá platnost.

Na dodržování povinných revizí dohlíží inspektorát bezpečnosti práce a za nedodržení organizace citelně postihuje. Pokuty hrozí v rámci kontrol či vyšetřování pracovního úrazu a majetkových škod.

Dojde-li k úrazu elektrickým proudem, pojišťovny zažádají o platný protokol o revizi elektro zařízení. Pokud ho provozovatel neposkytne, pak je většinou automaticky pokládán za viníka škodní události.

About the author

angelo

Leave a Comment