Komerční články

Vzduchotechnika pro pasivní dům

Napsáno angelo

Chcete bydlet chytře s ohledem na životní prostředí a zároveň ušetřit náklady za provoz domu? Pasivní dům bude pro vás tou nejlepší volbou.

Co je pasivní dům?

Pasivní domy znamenají revoluci ve vytápění a úspoře energií. Hlavní výhodou pasivních domů jsou nízké náklady na vytápění, kde lze ušetřit až 90 % nákladů spojených s vytápěním domu. Díky kvalitním izolacím nikdy neklesne teplota pod 15°C.

Jak se topí v pasivních domech?

Pro zajištění komfortní tepelné pohody v zimních měsících, není potřeba investovat do nákladných topných systémů. Pasivní domy se v podstatě obejdou bez samostatného topného systému, jelikož v maximální možné míře využívají tepelných zisků ze slunečního záření a vnitřních zdrojů tepla.

Jednou z možností vytápění pasivního domu je také instalace tepelných čerpadel. Tepelná čerpadla, v létě chladící zařízení, využívají obnovitelné zdroje energie, tedy teplo obsažené v přírodě (země, voda, vzduch). Teplo z okolního vzduchu nebo země je odebráno primárním okruhem tepelného čerpadla a následně je koncentrováno a předáno do topné soustavy.

Vhodným typem pro pasivní dům je tepelné čerpadlo vzduch vzduch, které je primárně využíváno právě pro topení a klimatizaci. Tento typ čerpadla vytápí domy teplým vzduchem pomocí vzduchových rozvodů. U pasivních domů může tepelné čerpadlo vzduch vzduch sloužit k vytápění společně s rekuperátorem nebo také jako klimatizační jednotka. Montáž klimatizace je vhodnější přenechat profesionálům.

Vzduchotechnika v pasivních domech

Ve většině pasivních domů nenajdete klasickou klimatizační jednotku. Při standardním provozu se o vytápění domu stará rekuperační jednotka, která zároveň zajišťuje pravidelnou výměnu vzduchu. Rekuperace je v podstatě řízená výměna vzduchu v interiéru bez tepelných ztrát.

V zimě se z obývaných prostor prostřednictvím větracího systému odsává vydýchaný a převlhčený vzduch. Ohřátý vzduch předá ve výměníku své teplo čerstvému vzduchu, který je přiveden zvenčí. Tímto způsobem zároveň větráme, ale s minimálními tepelnými ztrátami. Větrací systém by měl být schopný vrátit zpět do bytu 80 – 90 % odváděného tepla.

V letních měsících funguje rekuperační jednotka podobně jako ta klimatizační. Do celého systému je totiž možné zapojit ještě zemní kolektor vedený v nezámrzné hloubce, který zajistí přirozené chlazení vzduchu v letních měsících.

Okna a dveře v pasivních domech

Velice významnou částí pasivních domů jsou okna a dveře. Jejich vlastnosti, rozmístění i napojení na konstrukci má velký vliv na funkční i energetické vlastnosti domu. Okna v pasivních domech slouží nejen jako izolace, ale také jako sluneční kolektor. Důležitá je také vhodná orientace oken – ideální je jižní orientace.

About the author

angelo

Leave a Comment