Bydlení

Vyřizujete stavební povolení? Budete potřebovat toto

Napsáno angelo

Jednotný návod, jak vyřídit stavební povolení, nebo co všechno k tomu budete potřebovat, neexistuje. Požadavky se totiž různí stavební úřad od úřadu a těch je, například jenom v Praze, 24.

Proto je nejlepší si najít na internetu kontakty na váš příslušný stavební úřad podle místa stavby. Prostřednictvím e-mailu, telefonicky, ale někdy nejlépe osobně, pak zjistěte, co všechno budete na vydání stavebního povolení potřebovat. Následně si vytvořte seznam a postupujte podle něj.

Jaké dokumenty budete potřebovat?

Udělení stavebního povolení bohužel není většinou jen podání jedné jediné žádosti, potřebujete k tomu řadu příloh, které budete muset získat všude možně. Vyřízení stavebního povolení tak může trvat několik měsíců. Co byste měli mít připravené?

 • Kompletní projektová dokumentace – projekt je samozřejmě základem celé stavby nebo přestavby. Budete potřebovat hned dvě kopie. Jednu vám dá po schválení stavebního povolení úřad zpět. POZOR: tuto kopii orazítkovanou ze stavebního úřadu pečlivě uschovejte a rozhodně ji nedávejte do ruky žádným stavebníkům. Budete ji opět potřebovat při kolaudaci. Projektanti vydávají většinou projekty v pěti provedeních, takže budete mít k dispozici další tři verze na to, abyste s nimi mohli pracovat během stavby.
 • Situace osazení stavby na pozemek – tento projekt je většinou součástí samotné projektové dokumentace. Pokud si ale kupujete hotový projekt, měla by vám dotyčná architektonická nebo projekční společnost zařídit vypracování této dokumentace. Budete si muset jen něco málo doplatit.
 • Název a adresa dodavatele stavby společně s oprávněním k vykonávání stavební činnosti – toto platí jen v případě, pokud si stavbu nebudete realizovat sami ale dodavatelsky.
 • List vlastnictví – získáte ho na katastrálním úřadě nebo prostřednictvím Czech Pointu. Nesmí být starší než tři měsíce.
 • Právoplatné územní rozhodnutí – závazné stanovisko pro umístění stavby. Většinou je požadované tam, kde má stavba velký dopad na okolní prostředí. Vydává jej též stavební úřad, proto je často stavební a územní řízení spojené.
 • Prohlášení stavebního dozoru – budete ho potřebovat především v případě, pokud stavbu realizujete svojpomocně. Pokud máte profi dodavatelskou stavební firmu, stačí vám odevzdat jejich oprávnění k provádění stavební činnosti.
 • Souhlasné vyjádření správců sítí – vodáren, elektráren, případně plynáren – aby stavební úřad viděl, že je možné napojit váš dům na jejich sítě. POZOR: vyjádření je třeba řešit prioritně a dostatečně dopředu, aby měly dotyčné instituce čas na to vyjádřit se. Mají na to totiž 30 dní a mohlo by tak kvůli tomu dojít k oddálení stavebního povolení.
 • Vyjádření dalších institucí – pokud vás o to žádal stavební úřad. Například, pokud je váš pozemek definován jako orná půda, budete muset žádat vyjádření od dotyčného pozemkového úřadu o jejím vynětí.

TIP: Čistička odpadních vod nebo studna potřebuje samostatné stavební povolení na vodní stavbu. Nezapomeňte na to!

Podání žádosti o stavební povolení a inženýring

Pokud už máte všechny potřebné podklady, vyplňte žádost o udělení stavebního povolení. Vzorový formulář je možné většinou stáhnout na internetových stránkách každého stavebního úřadu. K vyplnění budete potřebovat tyto informace:

 • parcelní číslo/a,
 • jméno a adresu projektanta,
 • druh, účel a místo stavby,
 • předpokládaný termín zahájení a dokončení stavby,
 • seznam účastníků stavebního řízení,
 • způsob realizace – svojpomocně nebo dodavatelsky.

 

Následně je třeba ještě zaplatit správní poplatek a žádost můžete podat. Úřad má na vyjádření 30 dní. Ale to nemusí být konečná lhůta. Lidé se často setkávají s tím, že je třeba do dokumentace něco doplnit, změnit drobnosti v projektu, zaskočí je nesouhlasné stanovisko některých účastníků stavebního řízení a podobně. Tím se vydání samotného stavebního povolení prodlužuje. Na to nemusí být člověk psychicky připravený. Obírá ho to o čas a kromě toho nemusí rozumět všemu, co po něm úřad chce.

Pokud se tomuto chcete vyhnout, v dnešní době je už možné zaplatit si člověka nebo firmu, kteří vám poskytnou takzvaný inženýring.  Díky splnomocnění za vás seženou všechna potřebná razítka a vyjádření a nakonec samotné stavební povolení. Sice si za tuto službu něco připlatíte, ale nebudete si muset brát dovolenou na běhání po úřadech. Ušetříte tak nejen svůj čas, ale také nervy.

About the author

angelo

Leave a Comment