Komerční články

Technologické okénko iClima aneb zlepšujeme fungování systému

Napsáno angelo

Před několika desítkami let přišel zakladatel firmy Infraklima pan Michal Rybář se zajímavým nápadem spojit do jednoho vynálezu tepelné čerpadlo, nízkoteplotní síť kapilárních rozvodů, zásobníky tepla a vakuové solární panely. Zkušenosti někdejšího lodního technika na větších plavidlech mu umožnily vhlédnout do několika oborů současně, a tak se v průběhu let zrodil systém iClima, funkční zařízení mající za cíl udržování tepelného komfortu v interiérech, za použití co nejmenších energetických vstupů z komerční distribuční sítě. Během své existence systém iClima posloužil již v bezpočtu zařízeních, domech, firmách i výrobních halách, přesto se ale v Infraclima neusíná na vavřínech, ale pokračuje se ve zlepšování všech aktuálně použitých funkcionalit.

Kvalitní systém tepelné pohody stojí na dobrém sladění jednotlivých komponentů

Žádný jednotlivý výrobek či zařízení tepelné soustavy vám sám o sobě nezaručí kvalitní vnitřní klima po celý rok. Jediným způsobem jak něčeho takového trvale dosáhnout je naplánovat funkční soustavu, která se bude spoléhat jednak na aktivní (tepelné čerpadla, spalovací kotle) a zároveň také na pasivní zdroje tepla (zateplení objektu, izolační skla, rozvody topení v podlaze či stropech). Systém iClima vsadil na kombinaci tepelného čerpadla s dlouhodobě vysokým COP a kapilárních sítí, instalovaných po celé ploše vytápěného interiéru. Aby bylo možné garantovat u tepelného čerpadla vysokou hodnotu topného faktoru, byla u kapilárních sítí zvolena nízká teplota otopné vody, tj. v rozmezí 23-26 stupňů Celsia, které díky extenzivnímu rozsahu tepelných rohoží zvládne udržet v interiéru příjemnou teplotu kolem 21 stupňů. Tepelné rohože jsou navíc umístěny v nízké hloubce stěn i stropů (u stěn prakticky přímo pod omítkou), díky čemuž nedochází k tak vysokým tepelným ztrátám při vedení tepla.

Kvalitní počítačový algoritmus zajistí účinnost a nízké náklady

Tepelné čerpadlo má k dispozici, krom samotné výměny tepla, ještě další ekologický zdroj, což jsou vakuové solární panely ve spojení s tepelným zásobníkem, které se v případě slunečních dní podílí na části potřeby tepla a umožní tak snížit spotřebu energie samotného tepelného čerpadla. K zajištění stálé vnitřní pohody, slouží v systému iClima centrální řídící jednotka s dlouhodobě zdokonalovaným algoritmem, který nejenom kontroluje teplotu celé soustavy, ale odhaduje možné výkyvy teplot a podle potřeby střídá a kombinuje výkon tepelného čerpadla právě s uloženým teplem tepelných zásobníků. V současné době navíc probíhá jeho úprava i pro jiné typy tepelných výměníků, než jsou tepelná čerpadla, konkrétně na námi upravené venkovní invertory, které cenu systému iClima ještě sníží a umožní tuto technologii také rozšířit se i do míst, kde bylo dříve problematické vytvořit hlubinné vrty nebo zemní kolektor pro tepelná čerpadla.

Budoucnost je ve využití zbytkového tepla

Každá instalace systému iClima je unikátní, díky čemuž je při návrhu systému možné vzít do úvahy prakticky jakékoliv zdroje tepla v okolí vybavované stavby, a to i ty umělé, jak k tomu došlo poblíž sídla společnosti Infraclima v Zápech u Prahy. Sousedící výrobní areál v době rekonstrukce sídla společnosti řešil otázku chlazení strojních olejů v mazacích soustavách. Slovo dalo slovo a díky vzájemné spolupráci bylo možné zbytkové teplo ze strojních olejů využít jako zdroj pro systém iClima, a to pomocí jednoduchého souběžného vedení těchto dvou soustav. Horké použité oleje jsou ochlazovány studenou vodou naší otopné soustavy, která po ohřátí vydává toto teplo v našich místnostech a sklenících.

Podobné způsoby využívání externích tepelných zdrojů, zejména pokud existují v místě instalace na dlouhodobé bázi, jsou ve většině případů velmi dobře využitelné. Pokud se u vás podobný zdroj také vyskytuje a máte pocit, že by bylo možné jej po dohodě s majitelem využívat i pro vaše účely, pak se neváhejte s námi spojit přes naši webovou stránku http://www.iclima.cz a my spolu s vámi připravíme unikátní řešení na míru, které vám umožní dosáhnout ještě větších úspor ve vytápění a pozvednou vybavení vaší nemovitosti na vyšší technologickou úroveň.

About the author

angelo

Leave a Comment